Telefoon

014 71 31 79

Email

Contact@leysehoef.be

Openingsuren

Ma - Vrij 9u00 - 18u00

‘Herschrijf je verleden, transformeer je toekomst’

CORE-T® staat voor Combined Origine Related Energetic Techniques ofte
Combinatie van Origine Relaterende Energetische Technieken. Het reikt je eenvoudig
toepasbare tools aan om stress situaties, verkeerde overtuigingen en programmaties,
angsten, fobieën en aandoeningen van de meest uiteenlopende aard het hoofd te bieden en
te herprogrammeren.
De hoofdpijlers worden gevormd door MTT (Meridiaan Tap Technieken, lees: EFT),
MR (Matrix-Reïmprinting),
WF (woord Formulering)
BF (Breinpuls Frequentie = werken met Hersengolf Frequenties).
Ook het begrip FS (Frequentie Selectie) maakt een belangrijk deel uit van het CORE-T®
concept.

Tijdens deze Magische ontdekkingstocht reis je door het Universum van het ‘Zelf’.
Ongetwijfeld heb je jezelf al eens afgevraagd waarom je leven verloopt zoals het dat doet.
Waarom je reageert zoals je reageert, waarom je denkt zoals je denkt.
Waarom bepaalde situaties nooit schijnen te veranderen, waarom je steeds weer meer
van… hetzelfde aantrekt.
Het antwoord is even simpel als ontluisterend: omdat je nu eenmaal zo geprogrammeerd
bent! Omdat je nu eenmaal een vat vol overtuigingen, opgedaan door je ervaringen
tijdens het opgroeien, en dan vooral die tijdens de eerste zeven- tot acht jaar van je
kindertijd…

Je ontdekt tijdens deze intro-initiatie hoe jij zelf je eigen leven, bestemming en persoonlijke
vrijheid (terug) in handen kunt nemen. Gaandeweg krijg je inzicht in hoe JIJ kunt evolueren
naar een buitengewoon niveau van Innerlijke Vrijheid en Persoonlijke Vervolmaking.

Het oorzakelijk verband tussen onze Interne Wereld (onze gemoedstoestand, allerlei
aandoeningen, zowel geestelijk als lichamelijk en onze psyche) en de ons omringende
Externe Wereld (de situaties en problemen ‘Des Levens’, de familiale omstandigheden,
kinderen, werk, relaties lees: alles wat ‘binnenkomt’) wordt met CORE-T® aangetoond.

Mijn opleidingen (EFT Master Practitioner, Matrix Reïmprinting Practitioner, FEET level 1 tot
3, doorlopen trajecten Alpha training, MIR, GNM e.a.) en opgedane inzichten bundel ik in
presentaties welke de deelnemer in staat moeten stellen om, vanaf vandaag, alle obstakels
in het eigen zijn op te ruimen.

Er worden concrete en makkelijk uit te voeren handelingen aangereikt waarbij ik
makkelijkheidshalve ervan uitga dat je geen nood hebt aan uitgebreide en saaie
wetenschappelijke rapporten die de effectiviteit van de aangereikte methoden staven -deze
rapporten zijn middels eenvoudig opzoekwerk ten overvloede beschikbaar op het internet-
doch bereid bent proefondervindelijk vast te stellen welk effect het op jou heeft. De
programmaties en overtuigingen die ieder van ons sinds de geboorte (en zelfs daarvoor,
desgevallend later meer duiding) heeft opgeslagen in het onderbewustzijn en die onbewust
ons dagdagelijks handelen bepalen onderkennen, ontdekken en simpelweg
herprogrammeren zal bevrijdend werken en je helpen om onbelemmerd en vrij JOUW eigen
pad te gaan.

Vandaag is het de bedoeling alvast meer duiding te geven achter EFT (meridiaan
taptechnieken) en Matrix Reïmprinting (doorevolutie van EFT) en hier alvast in de praktijk

mee aan de slag te kunnen gaan. Aansluitend kunnen de andere pijlers van CORE-T®
eventueel al kort belicht worden, we zien wel hoever we komen.

Wat is EFT?
Geschiedenis
Het begon allemaal in de jaren tachtig, toen Dr. Callahan, een cognitieve psycholoog, een
patiënte genaamd Mary over de vloer kreeg met een levenslange, ernstige waterfobie. Ze
leed regelmatig aan hoofdpijn, nachtmerries en misselijkheid. Ze had reeds een resem
therapeuten bezocht toen ze bij hem terecht kwam. Hij ontplooide zijn hele repertoire van
technieken om deze vrouw te helpen, maar het mislukte keer op keer. Hij besliste om het
eens op een andere manier te bekijken. Uit interesse was Callahan, acupunctuur en
kinesiologie gaan bestuderen en werd gefascineerd door de theorie dat er energie stroomde
doorheen meridianen in het lichaam. De punten op deze banen schenen zich te gedragen als
belangrijke krachten in heling en groei van het lichaam. Wanneer deze energiepunten
geblokkeerd of uit evenwicht zijn, ervaren wij emotionele stoornissen of, zoals Dr. Callahan
het noemt: “perturbaties” (to perturb: van streek brengen). Hij ontdekte dat door
onmiddellijke behandeling van die blokkades in de energiestroom, veroorzaakt door een
storende gedachte, de bijhorende stoornis of het ongemak verdween. Feitelijk elimineerde
deze behandeling alle negatieve gevoelens die bij de voorafgaande gedachte hoorde! In een
poging om Mary van haar watervrees af te helpen, testte hij deze theorie. Hij vroeg haar aan
water te denken, en tikte met twee vingers op een punt van de maagmeridiaan, en tot zijn
verbazing verdween haar watervrees volledig. “De angst is weg” riep ze en liep recht naar
het zwembad dat zich achter zijn praktijk bevond. Niet alleen was haar angst verdwenen, de
opheffen van de blokkade bleek blijvend effect te hebben . Callahan bleef verder onderzoek
doen en kwam uiteindelijk tot een aantal korte behandelingen of ‘algoritmes’. Algoritmes
zijn ‘stap-voor-stap’-procedures, in dit geval tap-of tikreeksen op zgn. Meridiaan-
Knooppunten van het lichaam, afgestemd op specifieke problemen van de patiënt.

Ongeveer 10 jaar later ontdekte Gary Craig, een ingenieur gefascineerd door Psychologie,
deze Callahan-methode, TFT (Thought Field Therapy) genaamd. Hij was zeer opgetogen over
de techniek, waarmee je blijkbaar echt mensen kon helpen. Hij bekwaamde er zich verder in
maar vond TFT nogal vrij technisch. Hij probeerde een manier te vinden die eenvoudiger was
maar toch even doeltreffend als TFT. Hierdoor is EFT ofte Emotional Freedom Techniques
ontstaan. Een manier waarbij de uitvoerder niet aan al die algoritmes moet denken, maar
gewoon alle punten afgaat, al dan niet gerelateerd met het probleem. EFT is zonder precieze
diagnose, laag- drempelig en eenvoudig, veilig, snel en makkelijk uit te voeren, ook als
zelfhulpmiddel toepasbaar en werkt voor nagenoeg alle problemen. Ondertussen is EFT
uitgegroeid tot een wereldwijd gerenommeerde en wetenschappelijk beproefde techniek.
Vanuit Dr. Callahan’s ontdekking zijn diverse andere vormen ontstaan zoals EFT en bijv. BSFF

(Be Set Free Fast). Enkele voorbeelden van andere vormen zijn: TAT (Tapas Acupressure
Technics), Body Talk, Matrix Reimprinting, enz…

Matrix-Reïmprinting (grondlegger: Karl Dawson) zorgt dan weer, gebruikmakend van
diezelfde EFT-tikpunten, voor nog verder loslaten van beperkende (kern-) overtuigingen
zoals: vroegere foute kindertijd programmaties en verkeerd ontwikkelde referentiekaders,
kleine en grote trauma’s, die ervoor zorgen dat we allerlei aandoeningen, angsten, fobieën
enz… ontwikkelen. Op dit niveau wordt EFT (basis principes zie onder) toegepast in zijn
meest effectieve vorm.
Het voornaamste verschil tussen beide technieken is dat men zich met EFT associeert en met
Matrix Reïmprinting dissocieert met de kern van het probleem.

Aanvankelijk kan deze techniek vreemd lijken, misschien zelfs ietwat raar, maar tegelijkertijd
brengt het binnen een kort tijdsbestek veranderingen aan in onze zelf saboterende
gewoontes en programmeringen. EFT verlaagt ‘stress’ ogenblikkelijk en opent de Geest en
het Lichaam voor grotere Innerlijke Rust, Vrede en Overvloed.
Voor deze sessie leiden in dit geval alle wegen naar Centrum Leysehoef Oevelsedreef 14 te
Westerlo.

Marc Verheyen

Marc Verheyen

Mee te brengen:
Een eigen ‘Gouden Boekje’ plus pen om dat wat voor jou van belang is en/of binnenkomt in
neer te pennen. Ook een los strookje papier (bvb post-it) waar je voor jezelf een zin kunt op
formuleren.
Verder (best tijdig beginnen zoeken, ligt soms lang ergens in een vergeten hoekje stof te
verzamelen): je eigen unieke ZELF.

CORE-T® is een virtueel Zwitsers zakmes, een zelfhulp Rescue-Tool, dat de ‘Reiziger’ op het
pad naar zelfontplooiing vanaf dag een van de kennismaking ermee onlosmakelijk bij zich
draagt.

Bekijk ook