Telefoon

014 71 31 79

Email

Contact@leysehoef.be

Openingsuren

Ma - Vrij 9u00 - 18u00

Hoe bouw ik karma op? En hoe kom ik ervan af? Stopt karma ooit? Is er karma na de dood? En hebben dieren ook karma’s?

Workshop door Christine Symons www.essenciel.be

In deze workshop gaan we stap voor stap te werk. Omdat karma en reïncarnatie niet los van elkaar te bedenken zijn, is het nodig om eerst een goed zicht te krijgen op het reïncarnatieproces. Dat doen we aan de hand van de 7 universele natuurwetten. Pas dan beschikken we over de juiste achtergrondinformatie om de uitwerking van karma te kunnen doorgronden. Karma is veel meer dan de wet van “oorzaak & gevolg”… 

Na deze workshop zal je inzicht hebben in het volledig reïncarnatieproces en de natuurwetten die hiervoor aangesproken worden. Je zal ook beter in staat zijn om bewuster om te gaan met alles wat je doet en denkt. Alle tips & tricks krijg je mee naar huis om een betere toekomst te zaaien. 

Inspiratiebronnen voor deze workshop: A. Bailey, H.P. Blavatsky & Hermes.

Programma: 

 • reïncarnatie in de geschiedenis en in de wetenschap
 • reïncarnatie zien
 • de verschillende Rijken van de Natuur 
 • overgang van het dierenrijk naar het mensenrijk
 • de 7 gebieden van de Schepping 
 • de 7 universele natuurwetten
 • het reïncarnatieproces van de mens
 • verschillende soorten incarnaties
 • ontstaan van karma 
 • opbouw en uitwerkingen van karma
 • tips & tricks om een betere toekomst te zaaien…
unprepared-man-domino-surreal-concept-260nw-1227951787_edited.jpg

What goes around, comes around…

Prijs: 55€ incl. cursusmateriaal & drankjes

Bekijk ook